Projekta "Igtspējīga biogāze" brošūra

 

Lai informētu plašāku sabiedrību par Interreg Centrālbaltijas programmas projekta "Sustainable biogas" ("Ilgtspējīga biogāze") mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, ir pieejama projekta brošūra latviešu valodā.

Projektu īsteno Latvijas un Somijas organizācijas, lai veicinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu izpratni par barības vielu pārstrādi biogāzes nozarē.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm ir pieejama projekta mājas lapā www.sustainablebiogas.eu

 Ziņojums par pārstrādāta mēslojuma izmantošanu Latvijā un Somijā

Latvijas Biogāzes asociācija un Somijas biocikla un biogāzes asociācija Interreg Centrālbaltijas programmas projekta "Sustainable biogas" ietvaros ir sagatavojusi ziņojumu par likumdošanu un atbalsta instrumentiem pārstrādāta mēslojuma izmantošanai Latvijā un Somijā. 

Ziņojumā ir sniegts apkopojums par likumdošanu un pieejamajiem atbalsta instrumentiem pārstrādāta mēslojuma izmantošanai, kā arī sniegtas rekomendācijas pārstrādātu barības vielu efektīvākai izmantošanai mēslošanā, izmantojot kvalitātes novērtēšanas sistēmas.

Ziņojums