Projekta "Ilgtspējīga biogāze" rezultāti

2022. gada augustā Latvijas Biogāzes asociācija noslēdz darbu pie projekta "Ilgspējīga bigāze" projekta īstenošanas.

Projekta ietvaros Latvijas Biogāzes asociācija īstenoja vairākas aktivitātes, kuru rezultātā tika izstrādāts priekšlikums digestāta kvalitātes sistēmas izveidei Latvijā, sniegtas rekomendācijas pārstrādātu barības vielu tirgus izveidei, kā arī sniegts politikas pārskats par pārstrādātu barības vielu tirgus izveidi.

Latvijas Biogāzes asociācijas izstrādāties dokumenti:

1) DIGESTĀTA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA (Latvija) 

2)  Politikas pārskats par pārstrādātu barības vielu tirgus izveidi

3) Pārstrādātu barības vielu tirgus attīstības plāns

Tāpat arī projekta ietvaros tika izveidoti trīs video latviešu un somu valodā, kuros iepazīstinām ar būtiskāko saistībā ar pārstrādātu barības vielu izmantošanu.

1) Organiskais mēslojums

2) Organiskā mēslojuma ieguvumi

3) Digestāta kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Visi projekta ietvaros izstrādātie materiāli ir pieejami projekta mājas lapa www.sustainablebiogas.eu. 

ES Interreg Centrālās Baltijas programmas finansēto projektu īstenoja Džona Nurminena fonds, ELY centrs Somijas dienvidrietumiem, Somijas Biocikla un biogāzes asociācija, Latvijas Valsts vides dienests un Latvijas Biogāzes asociācija.

Projekta "Igtspējīga biogāze" brošūra

 

Lai informētu plašāku sabiedrību par Interreg Centrālbaltijas programmas projekta "Sustainable biogas" ("Ilgtspējīga biogāze") mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, ir pieejama projekta brošūra latviešu valodā.

Projektu īsteno Latvijas un Somijas organizācijas, lai veicinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu izpratni par barības vielu pārstrādi biogāzes nozarē.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm ir pieejama projekta mājas lapā www.sustainablebiogas.eu

 Ziņojums par pārstrādāta mēslojuma izmantošanu Latvijā un Somijā

Latvijas Biogāzes asociācija un Somijas biocikla un biogāzes asociācija Interreg Centrālbaltijas programmas projekta "Sustainable biogas" ietvaros ir sagatavojusi ziņojumu par likumdošanu un atbalsta instrumentiem pārstrādāta mēslojuma izmantošanai Latvijā un Somijā. 

Ziņojumā ir sniegts apkopojums par likumdošanu un pieejamajiem atbalsta instrumentiem pārstrādāta mēslojuma izmantošanai, kā arī sniegtas rekomendācijas pārstrādātu barības vielu efektīvākai izmantošanai mēslošanā, izmantojot kvalitātes novērtēšanas sistēmas.

Ziņojums