https://www.regatrace.eu/

Latvijas Biogāzes asociācija kā Eiropas Biogāzes asociācijas partneris piedalās Horizon2020 programmas līdzfinansētā projekta "REGATRACE" (projekta līguma numurs 857796) īstenošanā. 

Projekta mērķis: izveidot biometāna/ atjaunojamo gāzu izcelsmes garantiju sistēmu, kas veicinātu to tirdzniecību.

Projekta partneri: projekta īstenošanā ir iesaistītas 15 organizācijas no 10 dažādām valstīm.

Latvijas Biogāzes asociācijas uzdevumi šajā projektā ir:

1) sniegt apkopojumu par biometāna ražošanas situāciju Latvijā, veicot gan aptaujas, gan ieinteresēto pušu diskusijas;

2) sniegt rekomendācijas likumdošanas izmaiņām un īstenojamajām aktivitātēm biometāna efektīvai ražošanai un tirdzniecībai;

3) analizēt faktorus investīciju iespējamībai sektora attīstības veicienāšanai.

Projekts "Sustainable nutrient management in biogas production" tiek īstenots ar ES programmas Interreg Central Baltic atbalstu, un tā īstenošanā ir iesaistītas organizācijas no Somijas un Latvijas.

Projekta mērķis: izveidot ilgtspējīgu biogēnu pārvaldības procesu un samazināt biogēnu, kas rodas biogāzes ražošanas procesā, noplūdes un iekļūšanu grunstsūdeņos.

Projekta partneri: 

  • Somija - Džona Nurminenea fonds, Dienvidrietumu Somijas ekonomiskās attīstības, transporta un vides centrs, Somijas Biocikla un biogāzes asociācija 
  • Latvija - Valsts vides dienests un Latvijas Biogāzes asociācija

Latvijas Biogāzes asociācijas galvenie uzdevumi šajā projektā:

1) izstrādāt kvalitātes sistēmu digsetāta kvalitātes novērtēšanai;

2) veicināt sabiedrības izpratni par pārstrādāto biogēnu izmantošanu lauksaimniecībā;

3) izstrādāt rekomendācijas efektīvai biogēnu pārvaldībai Latvijā.

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2020. - 31.08.2022. 

Finansējums:

  • Projekts tiek finansēts no Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam un tā kopējais budžets ir 1 349 411,72 EUR. ERAF līdzfinansējums ir  1 056 365,57 EUR (78,28%).
  • Latvijas Biogāzes asociācijas finansējums: 128 213,31 EUR.  ERAF līdzfinansējums - 108 981,31 EUR (85%).

Lorem ipsum headerum

Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in ornare quam viverra.
Mauris commodo quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien.