Latvijas Biogāzes asociācija

Latvijas Biogāzes asociācija (LBA) ir dibināta 1994. gada 2. septembrī un ir vecākā nevalstiskā bezpeļņas organizācija Latvijā atjaunojamās enerģijas jomā.

LBA galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par biogāzes un atjaunojamās enerģijas nozīmību vides aizsardzībā, kā arī pārstāvēt biedru intereses biogāzes un biometāna politikas izstrādāšanā un ieviešanā.

LBA ir Eiropas Biogāzes asociācijas viena no dibinātājām un biedrs.


                          Vairāk                          


Biedri

Latvijas Biogāzes asociācijā ir 44 biedri - privātpersonas un juridiskās personas, kuri veicina biogāzes attīstību Latvijā un ir ieinteresēti atjaunojamās enerģijas attīstībā un izmantošanā gan Latvijā, gan Eiropā.
                                 
       Vairāk