Latvijas Biogāzes asociācijā ir 44 biedri, kas ir gan biogāzes ražotāji, gan izglītības iesatādes un uzņēmumi, gan fiziskās personas. 

LBA biedri