Vecākā NVO Latvijā atjaunojamās enerģijas jomā

Noslēgusies projekta "Ilgtspējīga biogāze" īstenošana

Augustā Latvijas Biogāzes asociācija noslēdza darbu pie projekta "Igtspējīga biogāze" īstenošanas. 

Projekta “Ilgtspējīga biogāze” ietvaros biogāzes sektoru pārstāvošās organizācijas un dažādas ieinteresētās puses meklēja risinājumus, lai samazinātu barības vielu noplūdi visā biogāzes ražošanas ķēdē: no izejvielu apstrādes līdz ražošanai un ar barības vielām bagāta digestāta drošai izmantošanai.

Projektā tika apkopoti ieteikumi un labākā prakse biogāzes ražošanai, kas ņem vērā biogāzes ražotāju, atļauju izsniedzēju un uzraudzības iestāžu, kā arī lēmumu pieņēmēju intereses. Turklāt tika apkopoti reģionālie barības vielu apsaimniekošanas plāni, izstrādātas kvalitātes sistēmas otrreizēji pārstrādātajiem mēslošanas līdzekļiem un veicināts dialogs ar ieinteresētajām personām par notekūdeņu dūņu izmantošanu.ES Interreg Centrālās Baltijas programmas finansēto projektu laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam īstenoja Džona Nurminena fonds, ELY centrs Somijas dienvidrietumiem, Somijas Biocikla un biogāzes asociācija, Latvijas Valsts vides dienests un Latvijas Biogāzes asociācija.

Projekta rezultāti ir pieejami projekta mājas lapā www.sustainablebiogas.eu, kā arī LBA mājas lapā sadaļā "Projekti".

Izveidota platforma biogāzes ražotājiem un projektu attīstītājiem

2019.gada oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitāte uzsāka dalību programmas Apvārsnis 2020 projektā “Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē” (DiBiCoo), un tā ietvaors izstrādāta digitālās sadarbības partneru piemeklēšanas platformas  https://biogasplatform.eu/

Platforma ir pilnīgi bezmaksas un tā kalpo veiksmīgai un ilgtspējīgai starptautisko biznesu attiecību veidošanai. Vietējo projektu attīstītāji var izmantot platformu, lai ātri un godīga tirgus apstākļos atrastu piemērotus biznesa partnerus projekta veiksmīgai realizācijai. Papildus partneru meklēšanas funkcijai platformā ir pieejamas biogāzes tehnoloģiju faktu lapas un attiecīgā literatūra.

Pašlaik platformā ir atrodama informācija par vairāk nekā 100 uzņēmumiem, un to skaits turpina pieaugt. Arī platformas funkcionalitāte un lietojamība tiek nepārtraukti uzlabota.

Vairāk informācijas par DiBiCoo projektu: https://dibicoo.org/


Vairāk

SADARBĪBAS PARTNERI