Vecākā NVO Latvijā atjaunojamās enerģijas jomā

Notiks seminārs par ilgtspējīgu biogāzes sektoru Latvijā

Šī gada 12. janvārī notiks Valsts vides dienesta organizēts seminārs – diskusija “Ilgtspējīga biogāze Latvijā. Vides riski biogāzes stacijās”. Seminārā tiks sniegtas prezentācijas par šādām tēmām:

  • barības vielu pārvaldība biogāzes stacijās,
  • labā prakse ražotnēs;
  • nākotnes iespējas biogāzes nozares attīstībai.

Semināra darba kārtība: Seminars_Ilgtspejiga_biogaze_Latvija___Programma.pdf

Semināra norises laiks: 2022. gada 12. janvāris, plkst. 10:00-14:00, tiešsaistē MS Teams.

Reģistrācijas saite dalībai seminārā: https://forms.gle/6WWktpCcqxWih6dh9.

Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pirms semināra sākuma.

Papildus jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Valsts vides dienesta projekta vadītāju Alisi Sieriņu (tel. 28679162, e-pasts: alise.sierina@vvd.gov.lv).

Seminārs tiek organizēts Interreg Centrālbaltijas programmas projekta “Sustainable biogas” ietvaros.

Izveidota platforma biogāzes ražotājiem un projektu attīstītājiem

2019.gada oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitāte uzsāka dalību programmas Apvārsnis 2020 projektā “Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē” (DiBiCoo), un tā ietvaors izstrādāta digitālās sadarbības partneru piemeklēšanas platformas  https://biogasplatform.eu/

Platforma ir pilnīgi bezmaksas un tā kalpo veiksmīgai un ilgtspējīgai starptautisko biznesu attiecību veidošanai. Vietējo projektu attīstītāji var izmantot platformu, lai ātri un godīga tirgus apstākļos atrastu piemērotus biznesa partnerus projekta veiksmīgai realizācijai. Papildus partneru meklēšanas funkcijai platformā ir pieejamas biogāzes tehnoloģiju faktu lapas un attiecīgā literatūra.

Pašlaik platformā ir atrodama informācija par vairāk nekā 100 uzņēmumiem, un to skaits turpina pieaugt. Arī platformas funkcionalitāte un lietojamība tiek nepārtraukti uzlabota.

Vairāk informācijas par DiBiCoo projektu: https://dibicoo.org/


Vairāk

SADARBĪBAS PARTNERI