Vecākā NVO Latvijā atjaunojamās enerģijas jomā

 

Ierosināta lieta par Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu  neatbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 30. jūnijā ierosinājusi lietu „Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumu Nr.560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4.punkta un 3.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 105.panta pirmajam teikumam”.

Lieta ierosināta pēc biogāzes ražotāju pieteikuma, kuru ieskatā līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos, tiek pārkāptas to tiesības uz tiesisko paļāvību.


Vairāk

Projekta "Igtspējīga biogāze" brošūra


Lai informētu plašāku sabiedrību par Interreg Centrālbaltijas programmas projekta "Sustainable biogas" ("Ilgtspējīga biogāze") mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, ir pieejama projekta brošūra latviešu valodā.

Projektu īsteno Latvijas un Somijas organizācijas, lai veicinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu izpratni par barības vielu pārstrādi biogāzes nozarē.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm ir pieejama projekta mājas lapā www.sustainablebiogas.eu


SADARBĪBAS PARTNERI