Vecākā NVO Latvijā atjaunojamās enerģijas jomā

Eiropas Komisija pieņem ES Metāna stratēģiju

2020. gada 14. oktobrī Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar ES stratēģiju metāna emisiju mazināšanai. Stratēģijā ir izklāstīti pasākumi metāna emisiju mazināšanai gan Eiropā, gan starptautskā mērogā, un kopumā noteikti 24 darbības virzieni, kas vērsti gan uz noteiktām nozarēm, gan starpnozaru sadarbību.

Vairāk

Biogāzes un biometāna nozares potenciāls SEG samazināšanaiSADARBĪBAS PARTNERI .