Vecākā NVO Latvijā atjaunojamās enerģijas jomā

Projekta "Igtspējīga biogāze" brošūra


Lai informētu plašāku sabiedrību par Interreg Centrālbaltijas programmas projekta "Sustainable biogas" ("Ilgtspējīga biogāze") mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, ir pieejama projekta brošūra latviešu valodā

Projektu īsteno Latvijas un Somijas organizācijas, lai veicinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu izpratni par barības vielu pārstrādi biogāzes nozarē.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm ir pieejama projekta mājas lapā www.sustainablebiogas.eu 

Eiropas Komisija pieņem ES Metāna stratēģiju

2020. gada 14. oktobrī Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar ES stratēģiju metāna emisiju mazināšanai. Stratēģijā ir izklāstīti pasākumi metāna emisiju mazināšanai gan Eiropā, gan starptautskā mērogā, un kopumā noteikti 24 darbības virzieni, kas vērsti gan uz noteiktām nozarēm, gan starpnozaru sadarbību.

Vairāk

SADARBĪBAS PARTNERI .